Betreft: Schriftelijke vragen verkeerssituatie Esch

Datum: 12 januari 2021

Geacht College,
We hebben gezien dat de bloembakken in de Dorpstraat in Esch begin januari 2021 verwijderd zijn. Daarvoor in de plaats zijn er wegversmallingen gemaakt met (flexibele) paaltjes op een betonnen rand. Er gaan geluiden in Esch dat deze werkzaamheden niet uitgevoerd zijn conform de afspraak met de bewoners en de verkeerswerkgroep van PEP.
De huidige resterende effectieve doorgang is, mede, voor de bedrijven op Broxven met vrachtwagens te smal. 1 paaltje is al “aangereden” en hing schuin. Deze vormde een gevaar omdat die naar het midden van de weg schuin hing en is al door iemand verwijderd.

Daarom hebben we de volgende vragen:
1. Is de uitvoering in overeenstemming met de afspraken met de bewoners en de verkeerswerkgroep PEP?
2. Gaat u, indien dit niet het geval is, contact opnemen met bewoners en de verkeerswerkgroep van PEP om te profiteren van hun jarenlange ervaring over dit onderwerp.
3. Bent u bereid om de meest problematische versmalling, voor de cafetaria en vlakbij kruispunt Dorpstraat-Leunisdijk, z.s.m. iets te verbreden zodat vrachtwagens er zonder schade aan de paaltjes en vrachtwagens door kunnen?

BALANS hecht aan burgerparticipatie en een goede samenwerking tussen gemeente, burgers en bedrijven. Het merendeel van de bewoners in Esch zijn de halfslachtige verkeersoplossingen van de afgelopen jaren zat. Wij zijn van mening dat een oplossing voor de verkeersproblemen in de Dorpstraat, en uiteindelijk daarmee ook voor heel Esch, structureel opgelost kunnen worden met de aanleg van een ontsluitingsweg.

Wij vernemen graag van u.

Hoogachtend,
Fractie BALANS