Boxtel, 1 december 2020

Geachte College,

Onze inwoners hebben nog steeds te maken met diverse Corona-maatregelen wat ze beperkt in hun sociale leven. Vele inwoners blijven noodgedwongen meer thuis. En van hen krijgen we vele positieve reacties dat ze zo blij zijn dat ze de raadsvergaderingen die wel doorgaan, vanuit de eigen stoel/bank op de televisie via Omroep Dommelland live kunnen bekijken. Hierdoor zijn we als raad maximaal transparant en brengen we bovendien de politiek dichter bij onze inwoners. Daarnaast krijgen de kijkers ook meer begrip voor de vele vraagstukken die we als raad voor ons krijgen en zien ze ook de verschillende argumenten die gebruikt worden om een standpunt duidelijk te maken. We brengen de gemeente via Omroep Dommelland bij de inwoners thuis.

We weten dat in tijden van Corona een livestream van de raadsvergadering volgens de wet voldoende is, maar BALANS is van mening dat we in Boxtel iets meer moeten doen omdat we structureel de kloof tussen inwoners en politiek moeten verkleinen. Dat geldt voor nu, maar ook in de toekomst na Corona.

BALANS is van mening dat deze live-uitzendingen van onze raadsvergaderingen via Omroep Dommelland gecontinueerd moeten worden.

Daarom hebben wij onderstaande vragen

1. Bent u het met ons van mening dat de live uitzendingen van de raadsvergadering via Omroep Dommelland de afgelopen tijd een prima service richting onze inwoners is geweest?

2. Bent u met ons van mening dat deze live uitzendingen via Omroep Dommelland bijdragen aan een beter beeld van onze inwoners op de politiek van Boxtel en ook een rol vervullen in het verkleinen van de afstand tussen politiek en inwoners?

3. Bent u met ons van mening dat deze service via Omroep Dommelland nu en ook in het tijdperk na Corona, gecontinueerd moet worden?

4. Bent u het met ons eens dat het ook heel goed is dat de raadsvergaderingen via youtube terug te kijken zijn en dat ook dit gecontinueerd moet worden?

5. Bent u van mening dat in het geval raadsvergaderingen digitaal gehouden worden, deze ook via Omroep Dommelland uitgezonden moeten worden en op youtube beschikbaar moeten zijn?

BALANS vindt de vaste opstelling in de raadszaal van de op afstand bedienbare camera’s een toegevoegde waarde. De cameraman/-vrouw is niet storend aanwezig in de raadszaal en bovendien zorgt de huidige werkwijze er voor dat onze raadsleden natuurlijk overkomen en lichaamstaal ook zichtbaar is voor onze inwoners. We vinden het fijn – en vele ouders, opa’s en oma’s, vrienden en bekenden – dat we de installatie van de nieuwe raadsleden op 4 januari a.s. via Omroep Dommelland kunnen bekijken en vertrouwen er op dat u, net als wij, gaat voor continuering van de live uitzendingen van de raadsvergadering via Omroep Dommelland.

BALANS is van mening dat het minimaal wettelijke in Boxtel “een onsje meer” moet zijn als het gaat over maximale transparantie van de politiek én de afstand tussen inwoners en politiek verkleinen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Fractie BALANS