Fons Naterop is door BALANS aangesteld als informateur. Hij heeft als eerste stap gesprekken gevoerd met alle politieke partijen in Boxtel. Op 30 november heeft hij een terugkoppeling gegeven.