Openbare duidingsavond verkiezingsuitslag op initiatief van BALANS d.d. 23 november 2020

Geachte Voorzitter,

Ik wil beginnen om onze inwoners die gebruik gemaakt hebben van hun stemrecht te bedanken, en uiteraard in het bijzonder de inwoners die op BALANS gestemd hebben. We zijn ongelofelijk trots op het behaalde resultaat. Uit de definitieve verkiezingsuitslag blijkt dat in totaal 12.380 stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht, waarvan 3.407 (ruim 27,5%) gestemd hebben op BALANS. Ik wil PvdA/GL en de VVD feliciteren met de verdubbeling van hun raadszetel. Een prestatie van formaat, zeker omdat beide partijen met een nieuwe lijsttrekker zich presenteerden. BALANS wil Esch feliciteren met een fantastische opkomst en met een ruime vertegenwoordiging in onze gemeenteraad.

Zoals gezegd, zijn we trots op het resultaat van onze partij. In 2018 waren we al de grootste partij, met een breed draagvlak over geheel Boxtel. Nu zijn we weer de grootste partij en is ons draagvlak in Boxtel, Esch, Liempde en Lennisheuvel nog groter geworden. Met name in Liempde hebben we fors meer stemmen gehaald, een teken dat ons programma ook daar steeds meer aanspreekt. Ook in Esch, waar de kiezers voor het eerst de kans hadden om op BALANS te stemmen, scoorden we fantastisch.

We zijn beloond voor onze duidelijke visie op de toekomst van de nieuwe gemeente Boxtel en tevens voor onze inzet, prestatie en mening in de afgelopen 2 bestuursperiodes. Of het  negeren van het door de kiezers afgegeven signaal in 2018 door de zittende coalitie, een rol heeft gespeeld is denkbaar, maar niet meetbaar. Hoe dan ook, het voelt fijn om wederom de winnaar van de verkiezingen te zijn.

Hoe duiden wij de uitslag?

In hoofdlijnen is het zo dat de huidige coalitie stemmen heeft verloren en de oppositie stemmen heeft gewonnen. De 4 partijen die de afgelopen 6,5 jaar de coalitie gevormd hebben zijn veroordeeld door de kiezers met een verlies van 4 zetels, van 14 naar 10 zetels, een verlies van bijna 30%.

Een duidelijk signaal dat het beleid anders moet. BALANS heeft de afgelopen periodes meermaals aangegeven dat het anders moest en dat was ook onze slogan bij de verkiezingen: “het roer moet nu om!”

De kiezers hebben dat de afgelopen jaren ook meermaals laten blijken maar vonden geen gehoor bij Markt 1. Het contact van het college met burgers en belangengroeperingen werd steeds killer. Op 18 november hebben de kiezers duidelijk gemaakt dat structureel negeren van dit signaal van burgers én tegenwerken uiteindelijk niet meer wordt geaccepteerd.

Ook door de winst van de huidige oppositiepartijen is wel duidelijk dat het anders moet in de toekomst. Het toekomstige college moet dan ook volledig achter een grote koerswijziging van beleid staan.
Rigoureuze wijzigingen van beleid is ook nodig om weg te raken bij de financiële afgrond waar we nu voor staan. Het is een pittige financiële situatie, maar wij zien dat als een uitdaging en kans om én de bakens te verzetten én Boxtel sociaal te houden.

Uiteraard zal de mening van onze inwoners meer gerespecteerd moeten worden en verwerkt moeten worden in het toekomstige beleid. De oppositiepartijen hebben de afgelopen bestuursperiodes ook meermaals duidelijk gemaakt ook voorstander te zijn van een flinke koerswijziging.

Proces

BALANS neemt het voortouw om te komen tot een stabiele coalitie die bereid is om het roer om te zetten. Om te proeven of er die oprechte bereidheid is bij de politieke partijen zullen er uiteraard eerst gesprekken gevoerd worden met alle partijen.

Gezien de bestuurlijke complexiteit is BALANS van mening dat een informateur, een bestuurlijk zwaargewicht, Boxtel het beste kan adviseren om te komen tot een coalitie, die bereid is om het afgegeven signaal van onze inwoners maximaal te verwerken in de komende bestuursperiode tot en met 2026. Ons streven is om zorgvuldig en met gepaste snelheid stappen te zetten in het proces om te komen tot een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Vanaf 1 januari aanstaande kunnen de gekozen raadsleden aan de slag voor onze inwoners. Het zou fijn zijn als er dan meteen het nieuwe team wethouders, samen met onze burgermeester, daadkrachtig aan de slag gaat. Wij gaan daarvoor en pakken de leiding!

Tot slot

Uiteraard informeren we zo open en transparant mogelijk over het vervolg van dit proces, zowel aan de politieke partijen, maar zeker ook richting onze inwoners. Wat we vanavond gehoord hebben van de overige politieke partijen gaan we op zeer korte termijn binnen onze partij bespreken en met onze beoogde informateur. Daarna verneemt iedereen zo snel mogelijk van ons.