BALANS NEEMT NIET DEEL AAN FYSIEKE RAADSVERGADERINGEN

BALANS heeft besloten om niet deel te nemen aan fysieke raadsvergaderingen zolang de onlangs aangescherpte Corona maatregelen van kracht zijn.

BALANS heeft een aantal goede redenen om niet deel te nemen. “Het belangrijkste vinden we de gezondheid van iedereen in Boxtel. We willen niet het risico lopen om in de raadszaal besmet te worden door collega’s en we willen ook uitsluiten dat we onze raadscollega’s onbewust besmetten. We nemen onze voorbeeldfunctie serieus”, geeft fractieleider van BALANS Mariëlle van Alphen aan.

“We vervullen altijd al onze taken en zijn elke raadsvergadering met onze voltallige fractie aanwezig. Nu staan er geen onderwerpen op de agenda met fatale termijnen en dus is het niet noodzakelijk om fysiek bij elkaar te komen. Hiermee volgen we de oproep van het kabinet om niet noodzakelijke fysieke activiteiten uit te stellen”, vervolgt Mariëlle.

BALANS constateert dat de hoeveelheid mensen met Corona in Brabant fors boven het landelijk gemiddelde zit. Het risiconiveau in Brabant is ‘zeer ernstig’. BALANS is daarom van mening dat er geen enkel onnodig extra risico op nog meer besmettingen moet worden genomen.

“Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag is aangegeven dat de cijfers sneller moeten dalen om verdere overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. De zorg werkt zich tegen de klippen op om alles zo goed mogelijk draaiende te houden en verdere afschaling van de reguliere zorg te voorkomen. Het is ook onze taak om te voorkomen dat het uit de hand loopt en de zorg het niet meer aan kan. We vragen veel offers van de medewerkers in de zorg en ook de horeca moet flinke offers brengen. Ook naar hen kunnen we het niet maken om bij elkaar te komen.” aldus Mariëlle van Alphen.

BALANS heeft goed geluisterd naar de geluiden uit de Boxtelse samenleving en heeft daarom dit besluit genomen. Het presidium heeft besloten dat de raadsvergadering a.s. dinsdag door gaat en heeft ook gekozen voor een fysieke vergadering in de raadszaal, hetgeen voor BALANS onbegrijpelijk is. “Laten we er voor zorgen dat we allemaal gezond blijven door zo veel mogelijk thuis te blijven, ook raadsleden, waardoor we hopelijk ook sneller naar versoepeling van de maatregelen kunnen”.