Schriftelijke vragen: Compensatieregeling ‘Voogdij 18+’; onverwachte wijziging 2Bestuursrapportage

Boxtel, 14 oktober 2020

 

Geacht College,

Vorige week is onze fractie verrast door uw college met een onverwachte financiële tegenslag van € 500.000,-.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een compensatieregeling “Voogdij 18+”, waar de gemeente Boxtel een beroep op zou kunnen doen.

‘Inmiddels is echter wel duidelijk geworden dat wij in 2021 niet voor aanvullende compensatie in aanmerking komen’, zo lezen we.

 Dit betekent dat de begroting onder aan de streep negatief uit gaat komen. Normaal gesproken is Preventief Toezicht vanuit de provincie de gebruikelijke sanctie. Nu kiest u voor een ‘nieuwe’ dekking in de vorm van een onttrekking van 5 ton uit het Legaat van Cooth.

De raad heeft afgesproken dat we voorafgaand aan de kerntakendiscussie, zoveel mogelijk eensgezind optrekken in de financiële afspraken die we maken. Er wordt in dit geval gevraagd om akkoord te geven, terwijl er voor onze fractie een aantal vragen zijn. Ik kan me zo voorstellen dat dat niet alleen voor onze fractie geldt.

Reden voor ons tot het stellen van de volgende vragen. We zijn benieuwd naar uw reactie daarop:

  1. Sinds wanneer bent u op de hoogte dat u in 2021 niet in aanmerking komt voor de compensatieregeling “Voogdij 18+”?
  2. Waarom komt Boxtel ondanks eerdere berichten en de opname van € 500.000,- in onze begroting nu niet in aanmerking voor deze compensatieregeling?
  3. We komen met het wegvallen van € 500.000,- op een negatieve begroting, omdat we al blut waren; hoe wilt u dat oplossen of kiest u voor preventief toezicht van de provincie?
  4. Verwacht u nog meer “lijken in de kast”, met andere woorden zaken die als inkomsten ingeboekt zijn en niet komen, opgenomen kosten die veel hoger zijn dan begroot of niet opgenomen kosten die nu al wel bekend zijn?

BALANS is van mening dat er een andere politieke keuze gemaakt kan worden, te denken valt bijvoorbeeld aan een dekking door het naar beneden bijstellen van de duurzaamheidsambities. BALANS vindt dat Boxtel de afgelopen bestuursperiodes financieel uitgekleed is en de reserves flink aangetast zijn; het roer moet om!

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

 

Fractie BALANS