25 augustus 2020

Geacht College,
Heden ontvingen we van de bewoners van de Savendonksestraat een brief waarin zij hun zorgen uiten over de plannen voor natuurontwikkeling van ARK Natuurontwikkeling in hun omgeving. Om een goed beeld te krijgen over de situatie hebben we een aantal vragen:
1. Zijn deze plannen bij u bekend?

2. Heeft u al akkoord gegeven op natuurontwikkeling aldaar?

3. Heeft u al akkoord gegeven op natuurontwikkeling door middel van het realiseren van een oerbos?

4. Indien u al akkoord hebt gegeven, hoe past dit akkoord dan in de erfgoedstrategie 2015, het vigerende bestemmingsplan en uw visie d.d. 14 oktober 2019 in het kader van de herbegrenzing van NatuurNetwerkBrabant?

5. BALANS is van mening dat wanneer u gaat instemmen (of al ingestemd hebt met deze plannen), u regeert over uw bestuurlijke graf heen. Bent u bereid om dit in uw overwegingen mee te nemen?

6. Wie heeft de gronden daadwerkelijk aangekocht?

7. Wie is momenteel eigenaar van de gronden?

8. Klopt de in de brief genoemde bewering dat de Schutstraat verkocht gaat worden?

9. Klopt de in de brief genoemde bewering dat de reden van verkoop is gelegen in geldnood van de gemeente? Indien dit niet het geval is, wat is dan de reden voor de voorgenomen verkoop?

10.Wat gaat u doen richting betrokken bewoners om de onrust weg te nemen?

11.Wat is de tijdsplanning met betrekking tot het eventueel wijzigen van het bestemmingplan?

BALANS vindt het een zeer slechte zaak dat bewoners overvallen worden door de koopdrang van ARK én de impact van hun plannen op het buitengebied. BALANS is het principieel oneens met het omvormen van vruchtbare landbouwgrond naar een idealistische invulling. Daarnaast kunnen plannen die ingaan tegen bestaand beleid niet worden gerealiseerd zonder betrokkenheid van de gemeenteraad.

Uw reactie zien we graag tegemoet, waarvoor dank.