Betreft: Schriftelijke vragen Toename onveiligheidsgevoel

19 augustus 2020

Geacht College,
Al enige tijd krijgen wij berichten binnen van inwoners met betrekking tot
overlast van hangjeugd op verschillende plekken in onze gemeente. Het
lijkt erop dat dit door de corona-crisis verergert. Op geen enkele manier
hebben wij begrip voor dit gedrag, waarbij het gevoel van onveiligheid bij
medeburgers toeneemt. Wij pleiten voor keihard aanpakken!
Jongeren zijn tot zeer laat luidruchtig aanwezig op verschillende locaties
zoals bij het Texaco-tankstation bij de Brederodeweg, het Havoveldje, de
Serenade, de Spelelier, richting de Rioolwaterzuivering Boxtel op Heult, bij
de Milieustraat en bij verschillende speeltuinen zoals aan de Vaandrig. Ze
crossen heen en weer met scooters, hebben harde muziek aan en laten
troep achter. Omwonenden vermoeden dat op een aantal van genoemde
plaatsen ook gedeald en gebruikt wordt. Soms is het als omwonende
lastig in te schatten of je nu wel of niet de politie moet bellen en soms is
er ook angst voor represailles om de overlast te melden.
Dit leidt tot irritatie bij onze inwoners en kan ook een onveilig gevoel
geven.
Afgelopen weekend heeft het zelfs geleid tot een zware mishandeling van
een Boxtelse inwoner; ongelofelijk dat dit in Boxtel gebeurt. Inwoners
moeten veilig over straat kunnen!
Daarom hebben wij de volgende vragen:
1. Zijn de bovengenoemde plekken bij u bekend?
2. Ontvangt u klachten over deze overlast?
3. In hoeverre is er een verandering merkbaar wat betreft overlast van
hangjeugd gedurende de coronacrisis?
4. Indien dit merkbaar is, welke mogelijkheden zijn er om dit tegen te
gaan?
5. Bent u het met ons eens dat dergelijk gedrag keihard aangepakt
moet worden?
6. Bent u het met ons eens dat in gesprek blijven met de overlast
veroorzakende jeugd ook belangrijk is om de redenen te achterhalen
en verplaatsing naar andere locaties te voorkomen?
7. Is er voldoende politiecapaciteit inzetbaar om dit soort overlast en
dit ernstige incident van afgelopen weekend op de juiste manier aan
te pakken?
8. Bij de mishandeling van afgelopen weekend bleek dat de politie uit
Schijndel moest komen, kunt u aangeven waarom deze niet vanuit
Boxtel kwam? En of dit incidenteel is of structureel dat de politie van
ver moet komen?
9. Is er contact met Contour de Twern (en de wijkmakelaar) zodat
duidelijk is welke jongeren er overlast geven en er eventuele
maatregelen genomen kunnen worden?
Voor BALANS is een fijne, rustige en bovenal VEILIGE woonomgeving voor
onze burgers erg belangrijk. Groeperingen die dat verstoren dienen
keihard aangepakt te worden. Onze burgers moeten zich veilig kunnen
voelen in hun eigen woonomgeving!