β€˜Waar een wil is, is een weg.’ Dat is het motto waaronder wij, BALANS, Combinatie95 en INbox, de
periode na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 2020 intensief hebben samengewerkt aan
het beleidsakkoord 2021-2026 voor de gemeente Boxtel. Het is een beleidsakkoord dat ambitie uitstraalt
en geen uitdaging uit de weg gaat. Samen aan de slag!
Voor u ligt de publieksversie van het beleidsakkoord, die gezien kan worden als een uitgebreide
samenvatting met de belangrijkste actiepunten voor de periode 2021-2026. De complete versie kan
geraadpleegd worden op de website van de gemeente Boxtel.

Klik hier voor het beleidsakkoord